• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak E-15e

E-15d - to znak drogowy oznaczający odcinek drogi ekspresowej. Droga ekspresowa to rodzaju drogi publicznej, która jest przeznaczona do ruchu samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów.

Drogi ekspresowe są dobrze oznakoweane, co umożliwia szybkie i bezpieczne poruszanie się po nich. Drogi ekspresowe często zawierają także dodatkowe elementy infrastruktury, takie jak mosty, tunele, węzły drogowe i parkingi, które ułatwiają ruch na nich.