• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak ostrzegawczy A-9 przejazd kolejowy

Znak drogowy ostrzegawczy A-9 (Przejazd kolejowy) informuje kierujących pojazdami o zbliżającym się przejeździe kolejowym. Znak ten jest umieszczany na drodze przed przejazdem kolejowym z zaporami, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu przejazdu.

Przed wjazdem na przejazd kolejowy kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy torowisko jest wolne i czy nie zbliża się żaden pociąg. Ponadto, należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po przejeździe kolejowym, ponieważ kolej może być nieprzystosowana do ruchu pojazdów i może powodować trudności w prowadzeniu pojazdu.