• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegaczy A-11a próg zwalniający

Znak drogowy ostrzegawczy A-11a (Próg zwalniający) informuje kierujących pojazdami o występowaniu progu zwalniającego na drodze. Znak ten jest umieszczany przed progiem zwalniającym, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Próg zwalniający to wypukłość w nawierzchni drogi, która powoduje zmniejszenie prędkości pojazdu podczas jego przejazdu. Progi zwalniające są stosowane w celu ograniczenia prędkości pojazdów na drogach, zwłaszcza w obszarach zabudowanych lub w miejscach, gdzie występuje duży ruch pieszych. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zmniejszyć prędkość, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu lub potrącenia pieszych.