• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak drogowy zakazu B-11 informuje o tym, że wjazd wózków rowerowych jest zabroniony. Znak ten jest kształtu koła o białym tle i czerwonym obramowaniu. Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd wózków rowerowych jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.