• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak E-11

Znak drogowy E-11 Drogowskaz do zabytków przyrody wskazuje drogę do cennych zabytków przyrody. Mogą być to na przykład skały, jaskinie, lasy, rzeki lub jeziora, które potwierdzają walory przyrodnicze i kulturowe. Drogowskazy do zabytków przyrody mogą być umieszczane także na mapach lub na tablicach informacyjnych w miejscu, gdzie znajduje się dany zabytek przyrody.