• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak ostrzegawczy A-18b informuję o możliwości spotkania dzikich zwierząt

Znak drogowy ostrzegawczy A-18b (Dzikie zwierzęta) informuje kierujących pojazdami o możliwości wystąpienia dzikich zwierząt na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym dzikie zwierzęta mogą pojawić się na drodze, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Dzikie zwierzęta to zwierzęta, które nie są hodowane przez człowieka i występują w ich naturalnym środowisku. Mogą to być np. lisy, jelenie, dziki lub inne zwierzęta, które mogą pojawić się na drodze. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zwolnić prędkość, aby uniknąć kolizji z dzikimi zwierzętami.