• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo palnymi

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo palnymi dotyczy wszystkich pojazdów transportujących tego rodzaju towar, w tym samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, ciągników siodłowych itp. Zakaz ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, ponieważ towar wybuchowy lub łatwo palny jest bardzo niebezpieczny i może spowodować poważne katastrofy drogowe. Znak drogowy informujący o zakazie wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo palnymi jest kształtu koła o białym tle i czerwonym obramowaniu

Znak B-13 ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd pojazdów z towarem wybuchowym lub łatwo palnym jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi B-13 jest włączony w celu ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia przed wywołami wybuchami tych towarów. Towary wybuchowe są substancjami lub frakcjami, które pod wpływem bodźca mogą wybuchnąć lub rozwalić się. Może to być niebezpieczne dla ludzi i w pobliżu, dlatego konieczne jest zabranianie wjazdu do obszaru pamięci lub w pobliżu budynków użyteczności publicznej. Znak ten jest rozwiązaniem systemu oznakowania i jego celem jest informowanie kierowców o zakazie wjazdu dla pojazdów z towarami wybuchowymi.