• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-2 Zakaz Wjazdu

Znak drogowy B-2 "Zakaz wjazdu" jest umieszczany na drogach, na których wjazd jest zabroniony dla wskazanych rodzajów pojazdów, bez względu na prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy muszą stosować się do tego znaku i nie wjeżdżać na drogę, na której znajduje się znak B-2 "Zakaz wjazdu"