• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak drogowy A-27 to znak ostrzegawczy informujący o bliskiej obecności nabrzeża lub brzegu rzeki. Znak ten powinien być umieszczony w odległości około 1 km od nabrzeża lub brzegu rzeki, aby ostrzec kierowców o możliwości pojawienia się wody na drodze i zmusić ich do zachowania ostrożności.