• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-17 przejście dla dzieci

Znak drogowy ostrzegawczy A-17 (Przejście dla dzieci) informuje kierujących pojazdami o obecności przejścia dla dzieci na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym znajduje się przejście dla dzieci, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Przejście dla dzieci to miejsce na drodze, w którym dzieci mogą przechodzić na drugą stronę bezpiecznie
i bez przeszkód. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i ustąpić pierwszeństwa dzieciom, aby uniknąć potrącenia. Znak A-17 jest umieszczany zarówno z przodu, jak i z tyłu przejścia dla dzieci, aby ostrzec kierujących pojazdem jadących w obu kierunkach.