• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak A-18a ostrzegawczy zwierzęta gospodarskie

Znak drogowy ostrzegawczy A-18a (Zwierzęta gospodarskie) informuje kierujących pojazdami o możliwości wystąpienia zwierząt gospodarskich na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym zwierzęta gospodarskie mogą pojawić się na drodze, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Zwierzęta gospodarskie to zwierzęta hodowane przez człowieka w celach produkcji żywności, skór, użytkowych lub ozdobnych. Mogą to być np. krowy, owce, konie lub inne zwierzęta, które mogą pojawić się na drodze. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zwolnić prędkość, aby uniknąć kolizji z zwierzętami gospodarskimi.