• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-31 niebezpieczne pobocze po prawej stronie

Znak drogowy A-31 to znak ostrzegawczy informujący o niebezpiecznym poboczu po prawej stronie drogi. Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie pobocze jest niebezpieczne, np. ze względu na brak barier ochronnych lub nierówności, aby ostrzec kierowców o potencjalnym zagrożeniu i zmusić ich do zachowania ostrożności podczas jazdy. Znak ten jest kształtu trójkąta o żółtym tle i czerwonym obramowaniu.