• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy - A-19 boczny wiatr

Znak drogowy ostrzegawczy A-19 (Boczny wiatr) informuje kierujących pojazdami o możliwości wystąpienia silnego bocznego wiatru na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym boczny wiatr może powodować trudności w utrzymaniu pojazdu na drodze, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Boczny wiatr to wiatr, który wieje w poprzek drogi i może powodować niebezpieczne sytuacje na drodze, szczególnie dla pojazdów o dużych gabarytach lub słabych oponach. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zwolnić prędkość, aby uniknąć utraty kontroli nad pojazdem.