• Kategorie
  • Szukaj
  • akcesoria komplementarne drogowe

Akcesoria drogowe komplementarne to dodatkowe elementy, które służą do uzupełnienia głównych elementów oznakowania drogowego. Są to przede wszystkim specjalne tabliczki czy znaki, które służą do wyjaśnienia lub uzupełnienia oznakowań głównych.

Akcesoria drogowe komplementarne mogą być wykonane z różnych materiałów
np. z tworzywa sztucznego lub z metalu, i mogą być różnej wielkości i kształtu. Są one używane w miejscach, gdzie istnieje potrzeba wyjaśnienia lub uzupełnienia oznakowań głównych, np. w pobliżu skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Dzięki nim użytkownicy dróg mogą poruszać się bezpieczniej i swobodniej, co zapewnia lepsze warunki dla wszystkich.

Akcesoria do słupków drogowych to dodatkowe elementy, które mogą być montowane na słupkach drogowych w celu ich ulepszenia lub zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Przykłady takich akcesoriów to: odblaski, kamery monitorujące ruch, sygnalizatory świetlne, tabliczki informacyjne itp. Służą one do zwiększenia widoczności słupków na drodze oraz do umożliwienia kierowcom i pieszym podejmowania lepszych decyzji na drodze.