• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak ostrzegawczy A-12a zwężenie jezdni dwustronne

Znak drogowy ostrzegawczy A-12A (Zwężenie jezdni dwustronne) informuje kierujących pojazdami o zwężeniu jezdni na drodze dwukierunkowej. Znak ten jest umieszczany przed zwężeniem jezdni, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Zwężenie jezdni może wynikać z różnych przyczyn, takich jak budowa, remont, wypadek lub inne utrudnienia na drodze. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność.  W przypadku zwężenia jezdni dwukierunkowej znak A-12A jest umieszczany zarówno z przodu, jak i z tyłu zwężenia, aby ostrzec kierujących pojazdami z obu kierunków.