• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wartość podaną na znaku

Drogowy znak zakazu B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o masie przekraczającej wartość podaną na znaku.
Drogowy znak B-18 
informuje kierowców o ograniczeniu masy pojazdów, które mogą wjechać na dany odcinek drogi. Wartość podana na znaku oznacza maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, który może wjechać na ten odcinek drogi. Kierowcy, których pojazdy są cięższe niż wartość podana na znaku, powinni znaleźć inne, odpowiednie trasy, którymi mogą się poruszać. Jest to istotne, ponieważ ciężkie pojazdy mogą uszkodzić drogę lub sprawiać problemy w ruchu drogowym.