• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych

Znak drogowy B-3 "Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych" jest umieszczany na drogach, na których wjazd jest zabroniony dla wszystkich pojazdów silnikowych, bez względu na rodzaj, prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy pojazdów silnikowych muszą stosować się do tego znaku i nie wjeżdżać na drogę, na której znajduje się znak B-3 "Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych". Wjazd na taką drogę jest dozwolony jedynie dla rowerów i innych pojazdów bezsilnikowych.

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych B-3  może być zidentyfikowany w wielu różnych miejscach, w zależności od potrzeb.
Może być wprowadzony na drogi o włączonej przepustowości lub w zakresie, gdzie ruch pojazdów jest ograniczony z uwagi na bezpieczeństwo lub ochronę środowiska. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych może być również zarejestrowany w parkach lub na plaży, aby obliczyć hałas i hałase powietrza. Może być również włączony w poszczególne, w których zidentyfikowane są kwestie dotyczące emisji spalin, np. w strefie o niskim poziomie ruchu samochodowego.